Играем - историю, традиции страны изучаем: познавательная игротека

Государственные символы Республики Беларусь

Дидактическая игра «Найди флаг и герб нашей страны»

Цель: закрепление представлений о государственных символах Беларуси

Ход игры: необходимо подобрать карточки с видами объектов и предметов, на которых может быть размещен герб или флаг Республики Беларусь

Дидактическая игра «Где можно увидеть герб и флаг Республики Беларусь»

Цель: закреплять представления о гербе и флаге Республики Беларусь.

Ход игры: необходимо подобрать карточки с  видами объектов и предметов, на которых может быть размещен герб или флаг Республики Беларусь.

Дидактическая игра «Сравни герб и флаг Республики Беларусь с гербами и флагами соседних стран»

Цель: развитие наблюдательности, умения сравнивать, обобщать, делать выводы

Дыдактычная гульня “Складзі сцяг Рэспублікі Беларусь”

Дзеці падзяляюцца на дзве каманды, у кожнай – камплект палосак (вузкія і шырокія чырвонага, зяленага , жоўтага і чорнага колераў, белыя – з розным арнаментам). Неабходна выбраць патрэбныя і скласці з іх сцяг Рэспублікі Беларусь. Затым на мельберце размяшчаецца картка з яго выявай, дзеці правяраюць, ці правільна выканалі заданне.

Кожны колер нашага сцяга мае свае значэнне. Чырвоны – сімвал сонца, адвагі, радасці і шчасця. Што абазначае зялены колер сцяга? Гэта колер цудоўнай прыроды нашай Радзімы. Белы колер – колер чысціні і свабоды. Сцяг беларусі мае адну важную асаблівасць – народны узор. Ен называецца арнамент. Арнамент сімвалізуе працавітасць і майстэрства людзей.

свернуть

Растительные символы Республики Беларусь

Дидактическая игра «Найди символы Беларуси»

Цель: уточнить представления о символах Беларуси (зубр, аист, василек, цветок льна, клевер, сосна).

Цель: необходимо выбрать те карточки, на которых изображены символы Беларуси

Белорусская народная игра «Садзі лянок»

Цель: развитие координации движений, быстроты, умения ориентироваться в пространстве.

Дидактическая игра «Сравнение цветов льна и василька»

Цель: развитие наблюдательности, внимания, умения делать простейшие выводы.

Наблюдения за флагом на фасаде здания дошкольного учреждения, на фасадах других зданий

Цель: развитие познавательных процессов, умений рассуждать

Рассматривание гербов на монетах различных государств.

Цель: развитие наблюдательности, внимания, умения сравнивать, делать выводы

Дыдактычная гульня “Знайдзі патрэбнае”

Ход гульні: дзецям прапануюць карткі з выявамі каласоў жыта, кветак (лен, канюшына, васількі, рамонкі), зорак (пяціканцовая, шасціканцовая), сонца, месяца, зямнога шара, чырвона – зяленай стужкі, контураў Беларусі, Расіі. Ім трэба выбраць карткі, на якіх адлюстравана тое, што ёсць на выяве герба Рэспублікі Беларусь. Затым на мальберце размяшчаецца карта з яго выявай, дзеці правяраюць, ці правільна выканалі заданне.

Выхавальнік у час гульні расказвае пра тое, што сімвалізуе кожны элемент герба Беларусі:

- Зямны шар – сімвал сяброўства і партнерства. Беларусы вельмі добразычлівыя і мірныя людзі, падтрымліваюць добрыя адносіны з іншымі народамі свету;

- Сонца, якое ўзышло нал зямлей – знак жыцця. Дзякуючы яму мы жывем, яно дае святло і цяпло ўсяму жывому;

- Вянок з жытневых каласоў – знак памяці і сувязі з продкамі, сімвал уражаю, квітнення, багацця;

- Чырвона – зяленая стужка сімвалізуе колеры сцяга Беларусі;

- Канюшына – сімвал сувязі са светам жывел. Каровы, коні, козы, авечкі, якія разводзяць беларусы, вельмі любяць харчавацца канюшынай;

-Лен – гэта дабро, дастатак, праца. Спакон вякоў нашы продкі вырошчвалі лен, з якога рабілі тканіну і шылі вопратку.

свернуть